About
Copyright © by Centrum HEMORON ® - Polska 2000 - 2020
hemoroidy.net
Zakrzepy

ZAKRZEPY BRZEŻNE

Zakrzep w żylnym splocie okołoodbytniczym tzw. zakrzep brzeżny, zazwyczaj powoduje silny ból. Ból ten jest trudny do wytrzymania, ma charakter ciągły i może trwać nawet kilka dni, jeżeli chory nie zgłosi się do lekarza. W nieleczonym, lub źle leczonym(zachowawczo) zakrzepie brzeżnym ból trwa dotąd, ponad zakrzepem dojdzie do martwicy błony śluzowej i samoistnego odbarczenia zakrzepu, zazwyczaj trwa to od 4 do 7 dni. Po samoistnym odbarczeniu zakrzepu, vide zdjęcie obok - ból ustępuje, ale zaczyna się niewielkie krwawienie z odbytu, szczególnie po defekacji, które po 2-3 dniach może samoistnie ustąpić. I nnym zejściem zakrzepu brzeżnego jest jego zwłóknienie, co zazwyczaj nie daje krwawień i rozpoczyna się po kilku dniach bólu.

ZAKRZEPY GUZKóW KRWAWNICZYCH

Zakrzepom guzków krwawniczych zazwyczaj towarzyszą objawy zapalne widoczne w postaci obrzęku tkanek na zewnątz odbytu, oraz bardzo silny, tępy ból. Oto zdjęcie nieleczonego, trwajacego od tygodnia zakrzepu - widoczna martwica błony śluzowej odbytu. Obraz jest bardzo niepokojący, nawet doświadczeni onkolodzy byli przekonani, że jest to proces nowotworowy, dopiero badanie wycinka wykluczyło rozpoznanie nowotworu. Do zakrzepu dochodzi zazwyczaj w nastpstwie odwodnienia, często połączonego z długotrwałym przebywaniem w pozycji siedzącej. Odwodnienie powoduje zagęszczenie krwi, a pozycja siedząca utrudnia odpływ krwi żylnej z dolnej połowy ciała. Ponieważ nie wszyscy odwodnieni i długo siedzący mają zakrzepy, wiec prawdopodobnie musi jeszcze istnieć jakaś genetyczna predyspozycja do ich powstawania. Statystycznie częściej zakrzepy brzeżne występują u kierowców zawodowych, pilotów, pasażerów tych srodków lokomocji oraz osób pracujących w pozycji siedzącej w klimatyzowanych pomieszczeniach. Przebywanie w pomieszczeniach klimatyzowanych bardzo sprzyja odwodnieniu organizmu. Bardzo często chorzy potwierdzają, że w dniu poprzedzającym powstanie zakrzepu spożywali alkohol(silnie odwadnia i działa znieczulająco). Nieleczony zakrzep brzeżny może po ok. tygodniu samoistnie pęknąć - towarzyszy temu spadek poziomu bólu i... krwawienie. Ponieważ taki zakrzep zazwyczaj nie opróżnia się w całości jego pozostałości ulegają częściowej absorbcji i przerastają tkanką łączną. W ten sposób powstają fałdy skórne zwane wyroślami okołoodbytniczymi. Osoby które miały już "bolesną przygodę" z zakrzepami w okolicy odbytu powinny do swojej diety wprowadzić na stałe znacznie więcej płynów. Czesto bywam pytany jaka to powinna być objętość? Nie ma na to sztywnej reguły, najlepiej jest spożywać tyle płynów, aby mocz oddawany w ciągu doby, za wyjątkiem pierwszej porannej porcji, był bezbarwny. Trzeba pamiętać, aby za wszelką cenę unikać wielogodzinnego przebywania w pozycji siedzącej, na szczęście o to zadba sam nasz organizm jeżeli dostarczymu mu odpowiednio dużo płynów - potrzeba oddania moczy zmusi nas do zmiany pozycji, czy zatrzymania samochodu na parkingu:-) Należy też zachować umiar w korzystaniu z sauny i... uciech Bachusa. Szczegóły terapii zakrzepów brzeżnych i zakrzepów guzków krwawniczych zostały opisane w zakładce "Leczenie zakrzepów"