About
Copyright © by Centrum HEMORON ® - Polska 2000 - 2020
hemoroidy.net
Szczeliny odbytu
Szczelina odbytu to linijne owrzodzenie położone w kanale odbytu, zazwyczaj na godzinie 6 (czyli od strony kości ogonowej). Owrzodzenie to powstaje w wyniku zaburzeń ukrwienia kanału odbytu.  Za  pogorszenie warunków ukrwienia zazwyczaj odpowiedzialne jest nadmierne napięcie zwieraczy odbytu. Przyczyny wzmożonego napięcia zwieraczy mogą być różne, zarówno miejscowe - np. stany zapalne, jak i ogólne - najczęściej stres. Dokładnie zebrany wywiad lekarski, pozwalający na ustalenie przyczyny stresu, jest niezbędnym elementem badania proktologicznego. Ponieważ badanie jest bolesne - należy zawsze przed badaniem zastosować środek miejscowo znieczulający w żelu. Nie ma obawy, że miejscowe znieczulenie utrudni diagnostykę. Wprowadzając palec do odbytu stwierdza się nadmierne napięcie mięśni zwieraczy odbytu. Jeżeli kanał odbytu od strony kości ogonowej jest bardziej bolesny podczas badania niż w innych miejscach to zazwyczaj rozpoznanie szczeliny odbytu jest pewne. Bóle pochodzące ze szczeliny odbytu należy różnicować z bólem powstającym np. w wyniku stanów zapalnych kości guzicznej, czy nerwobólami. Jeżeli podczas oglądania kanału odbytu w anoskopie stwierdza się podłużne pknięcie śluzówki na g. 6 to zazwyczaj mamy do czynienia z tzw. szczeliną ostrą. Jeżeli pęknięciu śluzówki towarzyszy tzw. guzek wartowniczy od strony anodermy i/lub przerosła brodawka w linii grzebieniastej, to zazwyczaj mamy już do czynienia ze szczeliną przewlekłą. Ostra szczelina odbytu bywa nagminnie mylona przez chorych z chorobą hemoroidalną, czy nawet zakrzepem w żylnych splotach okołoodbytniczych. Często jest ona przyczyną niewielkich krwawień, co dodatkowo może kierować rozpoznanie na chorobę hemoroidalną. Najprostszym i najtańszym badaniem, pozwalającym z wielkim prawdopodobieństwem rozpoznać ostrą szczelinę odbytu jest badanie palcem przez odbyt (tzw. badanie per rectum). Ostateczne potwierdzenie rozpoznania uzyskuje się w badaniu zwanym anoskopią. Charakterystyczną cechą ostrej szczeliny odbytu jest silny, ostry ból, znacznie nasilający się przy defekacji i utzrzymujący się przez jakiś czas po niej. Ponadto szczelina może być przyczyną niewielkich krwawień, oraz powodować wydzielanie śluzu zmieszanego z kałem - tzw. mokry odbyt. Blisko połowa chorych cierpi dodatkowo z powodu świądu. Jeżeli dolegliwości trwają dłużej niż 2-3 miesiące, zazwyczaj możemy już mówić o przewlekłej szczelinie odbytu. Szczelina przewlekła jest znacznie trudniejsza w leczeniu niż szczelina ostra, dlatego nie należy zwlekać z wizytą u specjalisty!