About

O profilaktyce - kogo dotyczy?*)

WSKAZANIA BEZWZGLEDNE: - wszyscy z pozytywnym wywiadem rodzinnym, po 20 roku życia, nastepna kolonoskopia co roku - wszyscy z nieobciążonym wywiadem rodzinnym po 40-tym roku zycia, nastepna kolonoskopia co 5 lat WSKAZANIA WZGLĘDNE: - osoby z nieobciążonym wywiadem rodzinnym, pomiędzy 30-tym, a 40-tym rokiem zycia

Dlaczego?

Większość krwawień z dolnego odcinka przewodu pokarmowego można przypisać chorobie hemoroidalnej, jeżeli takowa zostanie u chorego rozpoznana. Rutynowa diagnostyka choroby hemoroidalnej daje wgląd w ostatnie 9cm-12cm jelita grubego. Niestety ponad 90% jelita grubego nie jest wtedy uwidaczniane. Aby wykluczyć współistnienie innych schorzeń jelita grubego, towarzyszących chorobie hemoroidalnej i maskowanych przez nią, należy wykonać badanie pozwalające ocenić całe jelito grube.

Kolonoskopia klasyczna

Badaniem pozwalającym ocenić jelito grube jest kolonoskopia. Badanie polega na wprowadzeniu przez odbyt - do zastawki krętniczo-kątniczej - miękkiej rury, zwanej kolonoskopem, wyposażonej w mikrokamerę pozwalającą dokładnie ocenić stan jelita i nagrać film z jego wnętrza, dokumentujący wszystkie ew. zmiany patologiczne. Kolonoskop umożliwa również pobranie wycinków błony śluzowej jelita grubego do badan histo-patologicznych, a nawet wykonanie niewielkich zabiegów operacyjnych - np. usunięcia polipa. Rysunek obok pochodzi z: http://en.wikipedia.org/wiki/Colonoscopy Klasyczna kolonoskopia ma wśród chorych nienajlepszą opinię z racji drastycznych opisów badania dostępnych w sieci, co powoduje, że pacjenci niechętnie poddają się temu badaniu. Radzimy przed badaniem zebrać dokładny wywiad nt. umiejętności kolonoskopisty. Dobry fachowiec wykonuje badania prawie bezboleśnie. Ponieważ - wg. najnowszych doniesień naukowych - nowotwory jelita grubego wykrywane częściej i u młodszych osób niż jeszcze 10 lat temi, dlatego wszystkim pacjentom, którzy ukończyli 35 rok życia zalecamy wykonanie kolonoskopii. Jeżeli mamy do czynienia z osobą, u której w najbliższej rodzinie występowały nowotwory układu pokarmowego, to zlecamy wykonanie kolonoskopii bez względu na wiek pacjenta. Nie zalecamy badań takich jak rektoskopia, sigmoidoskopia, wlew doodbytniczy itp. Uważamy, że skuteczność diagnostyczna tych badań jest niewielka w stosunku do skuteczności diagnostycznej kolonoskopii, szczególnie wykonywanej nowoczesnym sprzętem.

Kolonoskopia "wirtualna"

Kolonoskopia wirtualna, wykonywana za pomoca nowoczesnych tomografów komputerowych, może być ew. stosowana jako badanie przesiewowe i nie może być alternatywą dla kolonoskopii klasycznej. W trakcie badania nie można pobrać wycinków do badania histopatologicznego! Ostateczne i jednoznaczne rozpoznanie zmian daje wyłącznie kolonoskopia klasyczna w połączeniu z badaniem mikroskopowym wycinków pobranych podczas kolonoskopii Obraz obok pochodzi z artykułu dostępnego w sieci w dn. 03.05.2014: http://www.mp.pl/artykuly/26217 *) nasze zalecenia wynikają z naszego 20-toletniego doświadczenia, mają niewiele wspólnego z zaleceniami Polskiego Klubu Koloproktologii, o NFZ nie wspomnę. Są znacznie bardziej restrykcyjne, ale dają jednocześnie większą szansę na wczesne wykrycie nowotworu.
Copyright © by Centrum HEMORON ® - Polska 2000 - 2020
hemoroidy.net
O profilaktyce nowotworów jelita grubego