O schorzeniach

Choroba hemoroidalna - leczenie

Szczeliny odbytu - leczenie

Szczelina odbytu to linijne owrzodzenie położone w kanale odbytu, zazwyczaj “na godzinie 6” (czyli od strony kości ogonowej). Owrzodzenie to powstaje w wyniku zaburzeń ukrwienia kanału odbytu...

Zakrzepy - leczenie

Zakrzep w żylnym splocie okołoodbytniczym tzw. zakrzep brzeżny, zazwyczaj powoduje silny ból. Ból ten jest trudny do wytrzymania, ma charakter ciągły i może trwać nawet od kilku do kilkunastu dni, jeżeli chory nie zgłosi się do lekarza...
Copyright © by Centrum HEMORON ® - Polska 2000 - 2020
O schorzeniach
hemoroidy.net
O leczeniu

Częściowe wypadanie błony

śluzowej odbytu - leczenie

Częściowemu wypadaniu błony śluzowej odbytu często towarzyszą okołoodbytnicze wyrośla skórne, skutecznie maskujące wypadanie błony śluzowej.
Ogólnie… Ogólnie… DGHL/Morinaga DGHL/Morinaga HEMORON HEMORON