About
H AL - Hemorrhoidal Artery Ligation, DGHL - Doppler Guidet Hemorrhoidal Artery Ligation i zabieg Morinagi to synonimy jednej i tej samej metody leczenia choroby hemoroidalnej. Po raz pierwszy opisał w roku 1995 prof. Morinaga ze szpitala Saiseikai Karatsu w Saga. Metoda należy do grupy metod małoinwazyjnych. Tak samo jak w metodzie HEMORON, DGHL nie działa bezpośrednio na guzki krwawnicze ale na na końcowe gałązki tetnic odbytniczych górnych, doprowadzających do guzków większość krwi. Właściwe naczynia wyszukiwane miniaturowymi sondami ultrasonograficznymi (białe punkty na końcach anoskopów widocznych obok). Po zlokalizowaniu naczynia ultrasonografem i określeniu głębokości jego położenia w stosunku do anoskopu, zakłada się na nie szew chirurgiczny, którego zawiązanie zamyka przepływ w naczyniu. Zazwyczaj zamyka się jednorazowo ok. 6 naczyń. Różnica między metodą HEMORON, a DGHL polega głównie na sposobie zamknięcia naczyń doprowadzających od góry krew do guzków krwawiczych.

PRZYGOTOWANIE PACJENTA

W przeciwieństwie do metody HEMORON, chory nie może bezpośrednio po badaniu być poddany dalszej terapii. Przed zabiegiem Morinagi pacjent powinien mieć wykonane podstawowe badania krwi: • Morflogia krwi INR (International Normalized Ratio - międzynarodowy współczynnik znormalizowany) - wystandaryzowany współczynnik czasu protrombinowego umożliwiający porównywalność wyników niezależnie od użytych odczynników. • inne - na zlecenie lekarza - w zależności od stanu chorego Bezpośrednie przygotowanie chorego do zabiegu, tak jak przy metodzie HEMORON, polega na oczyszczeniu końcowego odcinka jelita przy pomocy lewatywy bezpośrednio przed zabiegiem. Pacjentom Centrum HEMORON - Polska zalecamy gotowy preparat o nazwie RECTANAL lub ENEMA nie polecamy głodówek, wielodniowego spożywania galaretek owocowych i stosowania leków przeczyszczających takich jak Fortrans, czy Forlax!!!

ZABIEG

Jeszcze kilka lat temu zabieg Morinagi wykonywano wyłącznie w warunkach szpitalnych. Stoimy na stanowisku, że zabieg Morinagi może być bezpiecznie wykonywany w ramach tzw. chirurgii jednodniowej lub w warunkach ambulatoryjnych, pod warunkiem, że istnieje możliwość 24 godzinnego nadzoru lekarza prowadzącego nad chorym po zabiegu! Rodzaj znieczulenia jest wybierany indywidualnie do każdego przypadku, najczściej wystarczające jest znieczulenie miejscowe. Sam zabieg trwa od 30 do 60 minut, czas zabiegu zależy od stopnia trudności w identyfikacji ultrasonograficznej naczyń.

BEZPOŚREDNI OKRES POOPERACYJNY

Przez 24h po zabiegu chory powinien przebywać w pozycji leżącej. O momencie rozpoczęcia pionizacji chorego decyduje lekarz leczący.

OKRES REKONWALESCENCJI

Trwa zazwyczaj kilka dni po zabiegu, ogromna większość chorych po pięciu dniach od zabiegu może powrócić do pracy. Okres rekonwalescencji kończy kurację choroby hemoroidalnej sposobem Morinagi . Wskazane jest przeprowadzenie badania kontrolnego po 6-12 tygodniach od zabiegu.

SKUTECZNOŚĆ METODY

W dostępnej literaturze fachowej przyjmuje się, że prawidłowe przeprowadzenie kuracji metodą DGHL powinno zagwarantować skuteczność metody na poziomie ponad 93% w pięcioletnim okresie obserwacji. Metodę stosujemy od 2005r. Nasze dane potwierdzają wysoką skuteczność metody. Jednak warunkiem uzyskania takich wyników jest ścisła współpraca ze strony pacjenta - właściwe odżywianie się, unikanie zagrożeń środowiskowych itp. Osoby prowadzące nieregularny tryb życia, niewłaściwie odżywiające się, nadużywające alkoholu musz liczyć się z możliwością nawrotu choroby hemoroidalnej.

BEZPIECZEŃSTWO METODY

Konkurencję z metodami inwazyjnymi każda metoda młoinwazyjna wygrywa zdecydowanie. W przypadku prawidłowo przeprowadzonego zabiegu Morinagi powikłania występują niezwykle rzadko. Należy jednak pamiętać, że po każdej interwencji chirurgicznej powikłania są możliwe.

PRZECIWWSKAZANIA

• ciąża • zaburzenia czynności układu krzepnięcia • znaczne zaburzenia odporności chorego - np. TBC, AIDS, stany rekonwalescencji po innych zabiegach chirurgicznych
Copyright © by Centrum HEMORON ® - Polska 2000 - 2020
zabieg Morinagi, DGHL, HAL...
hemoroidy.eu
zabieg Morinagi, DGHL, HAL...