About
Copyright © by Centrum HEMORON ® - Polska 2000 - 2020
hemoroidy.net
Inne schorzenia okolicy odbytu - leczenie

Częściowe wypadanie błony śluzowej odbytu

Częściowemu wypadaniu błony śluzowej odbytu często towarzyszą okołoodbytnicze wyrośla skórne, skutecznie maskujące wypadanie błony śluzowej. W przebiegu kuracji metodą HEMORON niewielkie (<2cm) wypadania błony śluzowej może się wyraźnie zmniejszyć się lub wręcz zniknąć. Ostatecznej oceny dokonuje się ok. 6-8 tyg. po zakończeniu kuracji. Jeżeli wypadanie występuje nadal i powoduje dolegliwości chorego, należy je zlikwidować chirurgicznie. Przy wypadaniu sluzówki powyżej 2 cm zalecamy zabieg Longo, wykonywany w Polsce w warunkach szpitalnych. W warunkach ambulatoryjnych mozna wykonać zabieg “podciagający” śluzówkę, ale jest on mniej skuteczny od zabiegu Longo. Czasem wypadająca błona śluzowa nie jest wogóle widoczna. Niekiedy, między okołoodbytniczymi wyroślami skórnymi, daje się zauważyć błonę śluzową odbytu - vide: zdjęcie po lewej. W takim przypadku, w warunkach ambulatoryjnych, nalezy usunać wyrośla skórne za pomocą lasera operacyjnego, z jednoczesną ew. resekcją nadmiaru sluzówki. O braz na zdjęciu zdjęciu obok nie budzi wątpliiści, że błona śluzowa odbytu wypada. Taki stan, jak i poprzednie, znacznie utrudniają zachowanie higieny, a ciągłe podrażnianie tej okolicy przez bieliznę przyspiesza nawroty stanów zapalnych. Wieloletnie narażanie tych zmian na mikrourazy może w przyszłości doprowadzić do ich zezłośliwienia. Dlatego nie należy zwlekać z wizytą u lekarza i rozpocząć leczenie natychmiast po zauważeniu zmian. W większości przypadków, należy liczyć się z tym, że bedzie to leczenie chirurgiczne.

Okołoodbytnicze wyrośla skórne

Bywają również nazywane wyroślami brzeżnymi. Bardzo często przez pacjentów błędnie uważane za... hemoroidy. Powstają w następstwie przebytych stanów zapalnych, przebiegających ze znacznym obrzękiem i zakrzepów brzeżnych. Jak już wczeniej wspomniano, okołoodbytnicze wyrośla skórne często współistnieją z wypadaniem błony śluzowej odbytu. Stanowią głównie problem higieniczno - estetyczny. Powinny być usunięte chirurgicznie jeżeli zbyt często ulegają zmianom zapalnym.