About
Dotychczasowe metody leczenia choroby hemoroidalnej, czy to tradycyjne, czy nowocześniejsze - małoinwazyjne, za wyjątkiem operacji Morinagi, sprowadzają się do usuwania przerośniętych guzków krwawniczych(hemoroidów). Metoda HEMORON ® , podobnie do sposobu Morinagi, opiera się na założeniu, że guzki krwawnicze człowiekowi potrzebne, więc nie należy ich usuwać, ale wystarczy przywrócić im pierwotną wielkość. W obu metodach robi się to poprzez... zmniejszenie napływu krwi do guzka. A paratura HEMORON jest rodzajem wysoko wyspecjalizowanej diatermii jednobiegunowej, która, w przeciwieństwie do klasycznych diatermii, nie zwęgla tkanek, ale je zagotowuje. Budowa elektrody czynnej aparatu HEMORON® pozwala na takie zogniskowanie energii prądu, że wzrost temperatury tkanek ma miejsce nie w miejscu przyłożenia elektrody do śluzówki jelita, ale w głębi ściany jelita, dokładnie tam, gdzie przebiegają naczynia zasilające guzek krwawniczy. Dlatego powierzchnia błony śluzowej w miejscu przyłożenia elektrody pozostaje praktycznie nieuszkodzona. Żadna z pozostałych metod małoinwazyjnych nie jest tak mało inwazyjna jak metoda HEMORON®. W zależności od stopnia zaawansowania choroby hemoroidalnej i natężenia prądu jakie pacjent toleruje, koagulacja jednego guzka krwawniczego trwa od 2 do 12 minut. Cały zabieg, zaś nie dłużej niż 30'. Aparat HEMORON® ma własny akumulator i podczas zabiegu nie jest połączony z siecią energetyczną!!! Aparat pracuje pod napięciem 12V z natężeniem prądu regulowanym od 2mA do 20mA. Takie parametry wykluczają porażenie prądem chorego, nawet w wypadku awarii aparatury podczas zabiegu. PRZYGOTOWANIE CHOREGO Przed rozpoczęciem kuracji metodą HEMORON® chory przechodzi badanie kwalifikacyjne weryfikujące wstępne rozpoznanie choroby hemoroidalnej i określające stopień zaawansowania choroby. Przygotowanie chorego do badania polega na oczyszczeniu końcowego odcinka jelita przy pomocy lewatywy bezpośrednio przed badaniem. Pacjentom Centrum HEMORON® - Polska zalecamy gotowy preparat o nazwie RECTANAL, lub ENEMA dostępne w aptekach, w cenie kilku złotych. Preparaty te działają prawie natychmiast i bardzo skuteczne. Innym sposobem, jest doodbytnicze podanie dwóch czopków glicerynowych dla dorosłych na 2 godziny przed badaniem ale nie zalecamy tego sposobu gdyż powoduje znaczne podrażnienie odbytu. Nie polecamy głodówek, wielodniowego spożywania galaretek owocowych i stosowania leków przeczyszczających takich jak Fortrans, czy Forlax!!!

BADANIE

Badanie obejmuje szczegółowe zebranie wywiadu, badanie jamy brzusznej, badanie palcem przez odbyt oraz anoskopię. Jeżeli chory należy do grupy zwiększonego ryzyka nowotworowego, albo na podstawie rutynowego badania powstaje podejrzenie nowotworu, chory jest kierowany na dalsze badania diagnostyczne - kolonoskopię z ew. pobraniem wycinków do badań histopatologicznych - w celu wykluczenia, bądź potwierdzenia choroby nowotworowej.

ZABIEG

J eżeli w trakcie wstępnego badania chory zostanie zakwalifikowany do leczenia metodą HEMORON® to zabieg jest wykonywany natychmiast. Oszczędza to choremu koniecznosci ponownej wizyty i ponownego przygotowywania się do zabiegu. Zabieg przeprowadzany jest w ułożeniu chorego na lewym boku. W anoskopie operacyjnym uwidaczniane kolejne guzki krwawnicze, a naczynie doprowadzające do nich krew koagulowane przy pomocy aparatury HEMORON®. Ponieważ punkty koagulacji naczyń położone w strefie jelita w której nie ma już unerwienia czuciowego, zabieg wykonywany jest bez konieczności znieczulania chorego. Mężczyźni podczas zabiegu odczuwają jedynie silne, nieprzyjemne parcie na stolec lub parcie na mocz. Kobiety, dodatkowo, porównują swoje doznania do napięcia przedmiesiączkowego. Intensywność doznań podczas zabiegu zależy od wartości natężenia aplikowanego prądu. Większość chorych dobrze toleruje natężenie do 12 mA, co gwarantuje szybkie i bezpieczne przeprowadzenie zabiegu. Przy 12mA natężenia prądu koagulującego łączny czas zabiegu nie przekracza 20 minut.

BEZPOŚREDNI OKRES POOPERACYJNY

Bezpośrednio po zabiegu chory jest w pełni sprawny. Przez kilka dni może odczuwać niewielki ból i trochę krwawić. Dolegliwości te nie na tyle duże aby chory musiał zmieniać swój dotychczasowy tryb życia. Naszym chorym zalecamy jedynie aby w trakcie kuracji powstrzymali się od intensywnego wysiłku fizycznego. Wszystkie, wyżej opisane dolegliwości ustępują najdalej po tygodniu od wykonania zabiegu. Również dolegliwości, które występowały przed zabiegiem, takie jak np. świąd, krwawienie czy bóle znacznie zmniejszają swoją intensywność. Mogą też całkowicie ustąpic, co niestety nie oznacza jeszcze całkowitego wyleczenia.

KURACJA

U 80% chorych, na pełny cykl leczniczy składają się trzy zabiegi, wykonywane nie częściej niż co 4 tygodnie i nie rzadziej niż co 6-8 tygodni. Odstępy między kolejnymi zabiegami dobierane indywidualnie, w zależności od wskazan lekarskich, postępu kracji i możliwości czasowych pacjenta. Takie "frakcjonowane" prowadzenie kuracji ma na celu zmniejszenie do minimum możliwości powikłań np. pod postacią, zwężeń odbytu. Powyższe zasady aktualne w stosunku do choroby hemoroidalnej w I, II, i III stopniu zaawansowania. Guzki krwawnicze znajdujące się w IV stopniu zaawansowania choroby mogą być skutecznie leczone metodą HEMORON ® , ale plan kuracji jest zawsze ustalany indywidualnie.

SKUTECZNOŚĆ METODY

W dostępnej literaturze fachowej przyjmuje się, że prawidłowe przeprowadzenie kuracji metodą HEMORON powinno zagwarantować skuteczność metody na poziomie ponad 98% w pięcioletnim okresie obserwacji. Metodę stosujemy od 2000r. Nasze dane potwierdzają tak niezwykle wysoką skuteczność metody. Jednak warunkiem uzyskania takich wyników jest ścisła współpraca ze strony pacjenta - właściwe odżywianie się, unikanie zagrożeń środowiskowych itp. Osoby prowadzące nieregularny tryb życia, niewłaściwie odżywiające się, nadużywające alkoholu musz liczyć się z możliwością nawrotu choroby hemoroidalnej. W naszej obserwacji, do najbardziej zagrożonych nawrotem zawodów należą: ludzie interesu, programiści, księgowi, programiści, kierowcy zawodowi, piloci i...politycy. Osobną grupę stanowią kobiety planujące ciążę. Jeżeli objawy choroby hemoroidalnej występują przed planowaną ciążą, to nie powinno się odkładać leczenia na okres po rozwiązaniu, ale przeprowadzic pełną kurację przed zajściem w ciążę. Z naszych obserwacji wynika, że takie postępowanie w ok. 80% wypadków zapobiega problemom proktologicznym w końcówce ciąży, podczas i po porodzie. Pozostałe 20% szczęśliwych matek musi kurację powtórzyć.

BEZPIECZEŃSTWO METODY

W konkurencji z metodami inwazyjnymi każda metoda młoinwazyjna wygrywa zdecydowanie. W przypadku metody HEMORON®, sam fakt wykonywania zabiegów bez konieczności znieczulenia zabezpiecza chorego przed wszystkimi możliwymi powikłaniami "anestezjologicznymi". Metoda HEMORON® gwarantuje najmniejsze uszkodzenie tkanek wśród wszystkich metod małoinwazyjnych, nie mówiąc o metodach chirurgii klasycznej. Tym samym ryzyko ewentualnych powikłań jest znikome, wg. literatury fachowej wynosi ok. 0.5% . Wynik ten czyni metodę HEMORON® najbezpieczniejszą metodą przyczynowego leczenia choroby hemoroidalnej! J ako pierwsi na świecie zastosowaliśmy skutecznie metodę HEMORON ® w leczeniu chorych z ch. hemoroidalną i jednoczesnymi, niezależnymi zaburzeniami czynności układu krzepnięcia krwi - vide zdjęcie obok.

PRZECIWWSKAZANIA

ciąża proces nowotworowy w miednicy małej
Copyright © by Centrum HEMORON ® - Polska 2000 - 2020
metoda HEMORON®
hemoroidy.net
Metoda HEMORON ®